Scheiden met een eigen woning?

Mediator Leiden

Heb je met je ex partner een woning gekocht, dan moet dit natuurlijk ook in goede banen worden geleidt. Een mediator Leiden helpt je ook in dit ingewikkelde proces, zodat jij en je ex partner op neutrale voet de scheiding kunnen vervolgen. Bij een eigen woning kunnen er verschillende situaties aan de orde zijn, blijf je in je huis wonen zodat je de ander uit kunt kopen of moet het huis worden verkocht? Een mediator kan je helpen in deze situatie, om voor beide partijen een bevredigende oplossing te zoeken. 

Zorgen om de kinderen

Als ouders met kinderen denk je natuurlijk als eerste aan de kinderen en heb je daarover zorgen, hoe denken de kinderen over de scheiding en heeft het impact op ze? Je wilt natuurlijk de goede band als ouders met de kinderen behouden, door alles goed te regelen en vast te leggen doe je voor de kinderen en als ouders het beste. Bemiddeling bij een scheiding is net zo belangrijk voor de kinderen als voor de ouders, kinderen moeten er ook een goed gevoel bij hebben en met beide ouders contact houden. Mediator Delft staat hierbij ook voor je klaar.

Mediator Leiden

Praat met je kinderen

Door met je kinderen te praten, wordt er duidelijk wat zij echt belangrijk vinden. in het traject om te scheiden, wordt door Mediator Almere hier al tijd voor uitgetrokken. Door deze gesprekken in te plannen, worden de kinderen onderdeel van de scheiding en telt hun stem ook. De gesprekken met de kinderen gaan over bijvoorbeeld de verjaardag van het kind, de vakanties, waar wil je kind wonen en nog meer belangrijke zaken voor kinderen. Kinderen kunnen ook uiten wat zij als vervelend ervaren, of waar zij verdriet over hebben. Wanneer de kinderstem mee wordt geteld, kan het proces op papier worden gezet.