Cursus EHBO

In Nederland en België doen zich per jaar vijf tot zes miljoen ongevallen voor, te weten verkeersongevallen, sportongevallen, ongevallen in huis en bedrijfsongevallen.  Deze ongevallen geven allemaal aanleiding tot een… Lees verder »